Dubbtest på snöskoter

Skruvdubbar på en snöskoter ger inte bara bättre driv vid isigt underlag, de ökar även säkerheten avsevärt! T.ex. i dessa fall:

 

  • Ibland kan kullar och kurvor vara istäckta vilket kan få skotern att tappa fästet och spinna.
  • När man korsar vägbanor kan de vara istäckta med mycket dåligt grepp.
  • Vid en enkel inbromsning på halt underlag kan man tappa grepp och få hoppas på tur för att undvika en olycka.

 

Istest med snöskoter och skruvdubbar från iGrip

För att visa exempel på detta har man i de tre videoklippen nedan gjort en testbana där vägbanan täckts med is. Testen gjordes med tre olika snöskotrar. En ny snöskoter utan skruvdubbar som man ser i första videon. Andra videon är en snöskoter med drivmatta som gått ca 1000 mil och som kompletterats med skruvdubben (ST11). Tredje videon är en snöskoter med använd drivmatta som kompletterats med skruvdubben (ST25R).

Video 1 - Ny skoter utan skruvdubbar

Video 2 - Snöskoter med använd drivmatta och ST11 iGripdubbar med plan topp!


Video 3 - Snöskoter med använd drivmatta och iGrip ST25R med spetsig topp!


Snöskotrarna får väldigt olika beteende på isen:

- Video 1: Snöskotern med standardmatta blir nästan omöjlig att kontrollera på isen trots att den är  ny med helt nya styrskenor!

- Video 2: Snöskotern har helt acceptabel kontroll och även med de platta dubbarna får man bra grepp. Skotern har även den nya styrskenor på 20 cm från Cobra.

- Video 3: Använd drivmatta med ca 200 ST25R spetsiga skruvdubbar. Klar förbättring i kontroll! Även denna skoter hade nya styrskenor från SnowTracker.

 

Snöskotrarnas körbarhet på isen påverkas helt av drivmattan och styrskenorna hade liten betydelse för hur skotrarna kunde hanteras när drivmattan spinner.

Testaren Claude som använde sin egen skoter i video 2 valde efter testet att ersätta sina skruvdubbar ST11 med de vassare ST25R för att ytterligare öka grepp och säkerhet på sin skoter...


Länk till originaltestet som är gjort av Claude Gaboury tillsammans med Motoneiges.ca

produkter i denna guide